Lovassy Sándor

(Abony, Pest vm., 1855. okt. 28. - Keszthely, Zala vm., 1946. júl. 8.)

biológus, ornitológus, tanár, múzeumszervez?

     Alsó- és középfokú tanulmányait több városban végezte, fels?fokú oklevelet el?bb a debreceni Országos Gazdasági Fels?bb Tanintézetben, majd Budapesten a Tudományegyetemen szerzett. Nagyr?cén (Gömör megye) polgári iskolai tanár volt, 1889-t?l a keszthelyi akadémián tanított. Több tárgyat is el?adott, 1916-ban az intézmény vezet?je lett, 1921-ben nyugdíjazták. Sokoldalú kutatómunkát végzett: ? telepítette a tündérrózsát a hévízi tóba, madártani megfigyeléseket végzett, több tanulmánya jelent meg a háziállatok származásával kapcsolatban, érdekelte a dísznövénykutatás, a gazdasági állattan is. Tizenkét éven át a Keszthelyi Hírlap felel?s szerkeszt?je volt. 1898-ban alakult meg a Balatoni Múzeum Egyesület, ennek elnöke 1941-ig Lovassy volt. Nagy érdemeket szerzett az intézmény megszervezésében, épületének létrehozásában. Élete utolsó éveit visszavonultan töltötte. Sírja Keszthelyen van, lakóházán emléktábla, a Balatoni Múzeum el?tt mellszobra, Hévízen táblája van.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.1431-1434.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 17.1173-1174.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.92.p.
 Füzes Miklós: Dr. Lovassy Sándor élete és munkássága : 130-136.p.
 Szeghalmi Gyula: Dunántúli vármegyék : 736.p.
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 85.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.299-300.p.
 Magyar nagylexikon. : 12.256.p.
Főbb művekAdatok Gömör megye madárfaunájához
 Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik
 Az Ecsedi-láp és madárvilága fennállásának utolsó évtizedeiben
ArcképGeorgikon 175 : 130.p.
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 85.p.
 Magyar nagylexikon. : 12.256.p.