Madarász László, kisfaludi

(Gulács, Zala vm., 1811. szept. 25. - Goodhopen, USA, 1909. nov. 6.)

politikus, rend?rminiszter

     Jogot végzett, ügyvéd lett, és testvérével, Madarász Józseffel együtt a Somogy és Fejér megyei reformellenzék radikális szárnyához tartozott. Az 1847-1848-as országgy?lésen Somogy megye követeként, míg az 1848 nyarán nyíló népképviseleti országgy?lésen a Fejér megyei csákvári választókerület képvisel?jeként vett részt. Mindkét országgy?lésen a radikális baloldal vezéralakja volt. Szervez?je és elnöke volt az Egyenl?ségi Társaságnak, és közrem?ködött a "Nép-Elem" szerkesztésében. 1848 ?szén lett az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja, és november 28-án bízták meg az Országos Rend?ri és Postaosztály vezetésével. Mint a forradalmi terror széls?séges képvisel?je népszer?tlenné vált. A Görgei Artúr által kivégeztetett Zichy Ödön gyémántjainak elsikkasztását felhasználva ellenfelei a "gyémántos minisztert" 1849 áprilisában lemondatták hivataláról. Képvisel?i mandátumáról is lemondott, de a csákváriak újra megválasztották. A szabadságharc bukása után emigrált, Svájcon, Franciaországon és Anglián keresztül 1850 ?szén Amerikába költözött. A politikától visszavonultan élt, és farmerként dolgozott egészen a haláláig.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 8.235-236.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.113-114.p.
 Hermann Róbert: A rend?rminiszter és a Zichy-gyémántok
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.379.p.(*szept.13.)
 Magyar nagylexikon. : 12.356.p.
ArcképÚj magyar életrajzi lexikon. : 4.379.p.
 Magyar nagylexikon. : 12.356.p.