Baráth Zoltán

(Pestújhely, Pest vm., 1924. márc. 21. - Nagykanizsa, Zala m., 1982. okt. 2.)

biológus, egyetemi tanár

     Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, az Agrártudományi Egyetem Kertészeti Karán tanársegéd lett. 1957-t?l gimnáziumi tanár, kés?bb a Természettudománl 1975-ig a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vácrátóti botanikai intézetében dolgozott. 1975-ben nevezték ki Nagykanizsára az Agrártudományi Egyetem Agronómiai Karának tanszékvezet?jévé. Itt dolgozott haláláig. Florisztikai és taxonómiai tárgyú publikációi a Földrajzi Értesít?ben és más szakkiadványokban jelentek meg. Az Akadémiai Kiadó biológiai lexikonának munkatársa volt. Jelent?s részt vállalt a Bükk hegységi vegetációkutatásban és az országos gyomfelvételezésekben. Értékesek a sz?l?kkel kapcsolatos vizsgálatai is.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 4.57.p.(*márc.1.)
 Simon T. - Koltay A.: Baráth Zoltán
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis. : (*márc.1.)
 Révai új lexikona. : 2.395-396.p.(*márc.1.)