Malatinszky Ferenc, alsómalatinai

(Tapolca, Zala vm., 1863. - 1935 után)

földbirtokos, gazdasági f?tanácsos, fels?házi tag

     Régi zalai nemesi család leszármazottja volt, felmen?i a 18. század óta töltöttek be különböz? vármegyei tisztségeket. A jezsuiták kalksburgi és kalocsai iskoláiban kezdte tanulmányait, majd a magyaróvári gazdasági akadémián szerzett f?iskolai diplomát. Ezután visszatért Tilaj és Zalacsány községekben fekv? közel ezer holdas (934 kh) birtokára gazdálkodni. A közéletben igen nagy aktivitást fejtett ki, több mint negyven éven át volt tagja a vármegye törvényhatósági bizottságának, amely örökös tagjává választotta. Alapítója és választmányi tagja volt a Zalavármegyei Takarékpénztár Rt.-nek, elnöke a Keszthelyi Takarékpénztárnak. Zalai társelnöke volt a Balaton fejlesztését célul t?z? Balatoni Szövetségnek, tagja az Országos Forrás- és Fürd?bizottságnak. Az Alsódunántúli Mez?gazdasági Kamara alelnöki tisztét is betöltötte, tagja volt az Országos Sz?l?- és Borgazdasági Tanácsnak. 1922-ben a kormányzó gazdasági f?tanácsossá nevezte ki. 1926-ban választotta meg Zala vármegye a képvisel?jének, melyet a következ? választáson megújított.
IrodalomBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 139.p.
 A magyar társadalom lexikonja. : 362.p.
 Országgy?lési Almanach.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 510.p.
 Tapolcai életrajzi lexikon. : 155-156.p.
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 273.p.
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis.
ArcképBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 139.p.
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 273.p.