Mandel Pál

(Nyírbátor, Szabolcs vm., 1839. jan. 6. - Budapest, 1908. febr. 7.)

ügyész, országgy?lési képvisel?

     Jogi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte, majd Budapesten nyitott ügyvédi irodát. 1875-ben választották el?ször képvisel?vé a nyírbátori kerületben, amit négy országgy?lésen képviselt szabadelv? programmal. Kezdetben a mentelmi, majd 1881-t?l az igazságügyi bizottság tagja. Részt vett a gyámsági törvény, a szerz?i jogról szóló törvény és a közjegyz?i törvény javaslatainak tárgyalásában. 1878-ban a halálbüntetés eltörlése érdekében, az 1880. és 1884. évi költségvetési vita alkalmával pedig a házassági jog és vallásszabadság érdekében szólalt fel. 1885. február 7-én az antiszemiták ellen mondott beszédet. 1892-t?l alsólendvai képvisel? volt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 8.476-477.has.
 Zalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 271.p.
 Magyar zsidó lexikon. : 571-572.p.
ArcképZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 271.p.