Mangin Károly

(Alsólendva, Zala vm., (ma: Lendava, Szlovénia), 1840. dec. 31. - ? 1901)

orvos

     Az egyetem elvégzése után két évig a pesti Rókus kórházban alorvos, majd a Tudományegyetem állatorvostani tanszékén orvosasszisztens volt. 1865-ben zalaegerszegi járási orvossá nevezték ki. Munkája mellett ellátta a zalaegerszegi kórház orvosi, valamint a városban állomásozó katonaság ezredorvosi feladatait is. 1882-t?l 1897-ig vármegyei tiszti f?orvos volt. Kiemelt figyelmet fordított a fert?z? betegségek megel?zésére, különös tekintettel a déli területeken gyakori trachomás szembetegségekre. Szorgalmazta a községi temet?k és hullaházak létesítését. Harcolt a gyengeelméj?ek iskoláztatásáért, mindent megtett a körorvosi hálózat m?ködési feltételeinek javításáért. Közrem?ködött a kórházfejlesztésekben. Kiváló munkáját Ferenc József koronás arany érdemkereszttel ismerte el, majd 25 éves orvosi jubileumán királyi tanácsosi címet kapott. Elismerésben részesült igazságügyi, illetve a trachomaellátás terén végzett munkájáért is. Emlékét két alapítvány is meg?rizte. Egyik az Alsólendván létesített óvodaalap, a másik a zalaegerszegi kórház számára létesített alapítványa.
IrodalomZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 92-93.p.
 Szilvás Rudolf: Zala megye egészségügyi irányítása 1848-1948 között : kézirat
ArcképZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 92.p.