Manninger Gusztáv Adolf

(Rácbóly, Baranya vm., 1910. máj. 6. - Budapest, 1982. dec. 10.)

entomológus

     Egyetemi tanulmányait 1929-ben kezdte a budapesti m?szaki- és közgazdaságtudományi egyetem mez?gazdaságtudományi karán. 1933-ban okleveles mez?gazda diplomát szerzett. 1937-1938-ban a göttingeni Georg August Egyetemen növénytermesztést tanult. 1938-tól tanársegéd volt a debreceni gazdasági akadémián, 1939-t?l a keszthelyi gazdasági akadémián dolgozott 1949-ig. A keszthelyi intézmény 1945-t?l a Magyar Agrártudományi Egyetem osztályaként m?ködött, ennek megsz?nése után 1949-1950-ben a budapesti osztály tanára lett. 1950-1957-ben a Gödöll?re települt budapesti osztály növényvédelmi, állattani tanszékének vezet?je, egyúttal 1954-1956-ban a Földm?velésügyi Minisztérium Növényvédelmi Szolgálatának igazgatóhelyettese volt. 1957-1969-ig a Növényvédelmi Kutatóintézet munkatársa lett. 1969-t?l nyugdíjazásáig (1976) a keszthelyi Agrártudományi F?iskola tanára volt. Pályája során f?ként növényvédelmi rovartannal foglalkozott, f? kutatási területe a cukorrépa és a lucerna kártev?i és fellépésük el?rejelzése volt. Szakirodalmi tevékenysége rendkívül gazdag, 279 cikket, könyvet, ill. könyvrészletet írt. Munkásságát kitüntetésekkel is elismerték: Népköztársasági Érdemérem (1951), Fels?oktatás Kiváló Dolgozója (1953), Munka-érdemrend és a Kossuth-díj ezüst fokozata (1954), Mez?gazdaság Kiváló Dolgozója (1969, 1977), Munka-érdemrend arany fokozata (1981). Keszthelyen 2000. május 4-én mellszobrot avattak a tiszteletére.
IrodalomDr. Manninger Gusztáv Adolf egyetemi tanár élete és munkássága
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.467-468.p.
 Magyar nagylexikon. : 12.657.p.
 Meghalt Manninger G. Adolf
Főbb művekA gabonapoloskák élete, kártétele és javaslat az ellenük való védekezésre : Id. Manninger Gusztáv Adolffal
 Szántóföldi növények állati kártev?i, különös tekintettel a nagyüzemi védekezésre
 A lucerna termesztése és védelme. : Kemenesy Ern?vel