Márffy-Mantuano Rezs?, verseghi és lenoi; 1902-ig Mantuano

(Nagykanizsa, Zala vm., 1869. ápr. 23. - Irmamajor, 1940. febr. 7.)

jogász, diplomata

     Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen folytatta. 1892-ben a Kereskedelmi Minisztérium szolgálatába lépett. 1898-tól a Keleti Kereskedelmi Akadémián a jogi enciklopédiát adta el?. 1900-tól 1911-ig szaktudósító el?bb Bukarestben, majd Rómában. Tudományos munkássága a köz- és a nemzetközi jog területére esik. 1911-ben a budapesti tudományegyetem magántanára. A két világháború között több éven át képviselte Magyarországot a genfi nemzetközi munkaügyi kongresszuson. Mint követségi tanácsos, a római quirinali követségnél, majd követi címmel a külügyminisztériumban kapott beosztást. 1926-ban követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki. 1928-tól a budapesti tudományegyetemen a nemzetközi jog tanára volt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 8.523.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.140-141.p.(?Budapest, febr.10.)
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 275.p.
Főbb művekA magyar törvényhozás
 A miniszteri felel?sség intézménye Magyarországon
 Ködkép és valóság a Balkánon
 Horvát-Szlavón és Dalmátország autonómiája s a magyar államiság
 Bevezet? részek a nemzetközi jogban