Markbreiter Jakab

(Nagykanizsa, Zala vm., 1819. - 1865 után)

nyomdász

     Nyomdája m?ködtetésére 1850-ben kapott iparengedélyt. Különböz? könyveket bocsátott ki, ezenkívül itt készültek az els? zalai újságok. Fennállásának egész ideje alatt (1861-1863) Markbreiter nyomtatta ki a Dunántúli Társadalmi Közlöny és Közhasznú Ismeretek Tára cím? lapot, valamint rövid ideig a "Balaton-Füredi Napló"-t is. Emellett más nyomdatermékek el?állítására is kiterjesztette tevékenységét. Ezt bizonyítják az ? neve által jegyzett korabeli színházi plakátok, hivatali brosúrák és egyéb aprónyomtatványok. Gondolkodásmódjáról, politikai magatartásáról sokat elárul az, hogy 1861-ben, a megyei autonómia egyéves fennállásának utolsó napjaiban vállalta Bibók Lajos: Nemzeti szikrák cím? röpiratának elkészítését, amit a provizórium bevezetésével forradalminak tituláltak. Emiatt házkutatást is tartottak nála. M?helye 1865-ben Fischel Fülöp tulajdonába került, aki Markbreiter Jakab leányát vette feleségül. Markbreiter ezután Grazba költözött, ahol megalapította a lóvasutat, de id?nként fel-felt?nt Nagykanizsán is, Eszéken pedig malmot m?ködtetett. Nyomdája átadását követ?en feltehet?en ezekb?l a vállalkozásokból tartotta fenn magát.
IrodalomFejt? Ferenc: Budapestt?l Párizsig
 Foki Ibolya: Adatok a zalai nyomdászat történetéhez 1860-1900