Alaksza Ambrus

(Nagysenk?c, Pozsony vm., 1903. márc. 14. - Budapest, 1983. jún. 27.)

költ?, m?fordító, kritikus, tanár

     Elemi iskoláit és a gimnáziumot Újpesten végezte. 1934-ben kapott diplomát a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán. Tanított Rákospalotán, Léván, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia M?vészettörténeti Kutatócsoportjában dolgozott nyugdíjasként. 1927-ben jelent meg els? verse a Nyugatban, majd számos folyóirat közölte írásait, verseit. Díjat nyert a F?városi Tanács és a Magyar Írók Szövetsége közös Felszabadulási Pályázatán 1970-ben.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 4.8.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 1.329.has.
 Révai új lexikona. : 1.204.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 1.23.p.
 Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. : 8.p.
Főbb művekA vándor visszanéz. Versek
 Az irodalmi m?veltség alapelemei (irodalom-esztétika)
 Goethe: Római elégiák : m?fordítás többekkel