Markó Imre Lehel

(Mosonszentandrás, Moson vm., 1919. okt. 29. - Pölöskef?, Zala m., 1994. júl. 6.)

katolikus pap, nyelvész

     Középiskolai tanulmányait a keszthelyi premontrei gimnáziumban végezte, amelyet a pannonhalmi bencés esztend?k követtek. E rend tagjaként végezte el a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakát. 1944-t?l 1948-ig a Pannonhalmi Gimnázium tanára volt. A rend feloszlatása után Kiskanizsára került, majd néhány év után a pölöskef?i plébániát vette át. A nyelvészeti kutatómunkával a kiskanizsai évek alatt kötelezte el magát, amelynek eredménye els? tanulmánya, a Kiskanizsai ragadványnevek megjelentetése volt. Az 1960-as évek elejét?l részt vett a zalai földrajzi nevek gy?jtésében és feldolgozásában, jelent?s érdemei vannak az országosan is els?ként megjelent hiánypótló m? közreadásában. A m? második kötete irányító munkájával 1986-ban látott napvilágot. A kés?bbiek során részt vett Tolna, Vas, Komárom, Veszprém, Baranya megye földrajzi neveinek gy?jtésében és kiadásában is. Rendszeresen tartott el?adásokat a magyar nyelv kongresszusain és a névtudomány konferenciáin. Közel négy évtizedes tudományos munkásságát 1990-ben Zala Megye Tanácsa Alkotói-díjjal, 1994-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság és Zala Megye Önkormányzati Közgy?lése Pais-díjjal ismerte el. 1994. július 14-én temették el Pannonhalmán.
IrodalomHajdú Mihály: Búcsú Markó Imre Lehelt?l (1919-1994)
Főbb művekZala megye földrajzi nevei