Marton József

(Kiskomárom, Zala vm., 1873. aug. 1. - Budapest, 1917. jan. 5.)

premontrei szerzetes, tanár, irodalomtörténész

     A gimnáziumot Nagykanizsán kezdte, Pécsett fejezte be. 1894-ben belépett a premontrei rendbe,próbaévét Csornán töltötte. 1897-1898-ban a szombathelyi gimnáziumban tanított. Átlépett az esztergomi egyházmegyébe, s a nagyszombati gimnáziumban lett tanár. 1899-ben Esztergomban pappá szentelték. A budapesti egyetemen filozófiát hallgatott, majd bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1912-t?l haláláig a budapesti érseki f?gimnáziumban tanított. Szombathelyen, s f?leg Nagyszombatban sokféle cikket írt, költeményei is jelentek meg. Több irodalomtörténeti tanulmányt tett közzé, f?leg Pet?fi Sándorral foglalkozott.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 8.741-742.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.160.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.196-197.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1334-1335.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.552.p.
Főbb művekMiau és Vauvau
 Magyar Voltaire, magyar encyclopaedisták