Martonfalvay Imre

(1500 körül - 1591 után)

íródeák, emlékiratíró

     Fiatalon, 1520 körül lépett Török Bálint szolgálatába, mint íródeák. Gazdájának fogságba esése után is az enyingi Török család szolgálatában maradt. Jelent?s birtokokkal rendelkezett több dunántúli megyében, így Zalában is. Több várnak volt a várnagya, Vas megye alispáni tisztét is viselte. Szerepelt a török elleni hadjáratokban. Az utókorra maradt önéletrajzi írása a magyar irodalom els? ilyen jelleg? alkotása.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 8.744-745.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.161.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.197.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1336.p.
 Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke és emlékirata 1555-1585