Matécz János

(Fityeháza, Zala vm., 1899. jan. 25. - Pécs, Baranya m., 1966. márc. 13.)

bányász, politikus, országgy?lési képvisel?

     Szegényparaszt-szül?k gyermeke volt. A munkanélküliség következtében 1926 szeptemberében elhagyta az országot. Belgiumban az eisdeni szénbányában kapott munkát. 1927 februárjában belépett a Belga Kommunista Pártba. Jelent?s tevékenységet fejtett ki a magyar bányászok szakszervezeti csoportjainak létrehozásában. 1930 tavaszán kitiltották a bányatelepr?l. Lüttichben le is tartóztatták, majd kitoloncolták. Így került rövid id?re Luxemburgba, onnan pedig Franciaországba. 1931 márciusában érkezett haza. Hamarosan hozzáfogott a pártsejt létrehozásához. 1933 februárjában Fels?gallán konkrét szervezési feladatot kapott kommunista sejtek létrehozására, valamint a Vörös Segély vonal kiépítésére. 1933. május 16-án a csend?rség letartóztatta. 1936 márciusában szabadult. Fityeházán 1945 tavaszán létrehozta a Magyar Kommunista Párt (MKP) helyi szervezetét és annak titkárává választották. 1945 júliusában az MKP jelöltjeként bekerült az Ideiglenes Nemzetgy?lésbe. 1947-1948-ban az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége (UFOSZ) megyei titkári tisztségét látta el. 1951 augusztusában a pártközpont agitációs és propagandaosztálya nemzetiségi csoportjának munkatársa lett. 1952. augusztus 1-jével, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének f?titkári teend?inek ellátásával bízták meg. 1957. április 1-jén nyugállományba vonult. 1949-1962-ig országgy?lési képvisel? volt. 1958-1962 között tagja volt az Országgy?lés Külügyi Bizottságának. 1965 tavaszán Pécsre költözött.
IrodalomÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 315-319.p.
 Negyedszázados harc. A munkásmozgalom történetének kronológiája. 1919-1945
 Tanulmányok Zala megyér?l. 1940-1970
ArcképÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 315.p.