Mátyás Vilmos

(Arad, Arad vm., (ma: Románia), 1911 - Sopron, Gy?r-Sopron m., 1986. júl. 2.)

erd?mérnök, botanikus, szak- és útikönyvíró

     Aradon járt gimnáziumba, az Erdélyi Szépmíves Céh egyetlen diák tagja volt, személyes kapcsolatban állt Kós Károllyal. Korán fogékonnyá vált a m?vészetek iránt. Természetszeretete vezérelte Sopronba, ahol 1936-ban erd?mérnöki oklevelet szerzett. Erdélyben, majd Kárpátalján kezdett dolgozni, aztán a háború Zala megyébe sodorta, ahol a Zalaegerszegi Állami Erd?igazgatóság Pölöskei Erd?gondnokságát vezette. Gyakorlati erdészmunkáját egy orvvadász szakította meg, aki megl?tte a fegyvertelen M. V.-t. Elveszett hazája iránti szeretete vezette, hogy megírja az "Utazás Erdélyben" cím? útikönyvét, amely kilenc kiadást ért meg. E m?vének jelent?s részét Pölöskén írta és készítette el? megjelenésre. 1948. április 24-t?l Sopronba, az Erdészeti Kísérleti Állomásra került s élete végéig az erdészeti maggazdálkodással és a tölgyek kutatásával foglalkozott. Európa legnagyobb tölgyherbáriumát hozta létre s még senki által nem végzett vizsgálataival, kutatásaival, egyedülálló monográfiát alkotott. Halála megakadályozta, hogy tízezer oldalt is meghaladó kézirata megjelenhessen.Erdészbotanikusként külföldön jobban elismerték, mint hazánkban.
IrodalomCsapody István: Mátyás Vilmos külföldi szakirodalmi elismerésér?l
 Szakács László: Mátyás Vilmos
Főbb művekUtazások Erdélyben
 Erdei cserjék
 Tölgyeink virágzás- és termésbiológiája, mint a magtermés fokozásának alapja
 Erdei magvak
 Öreg fáink védelmében
 Tölgyfajok, -változatok és -hibridek Magyarországon
 Bihar-hegység
ArcképMátyás Vilmos: Tölgyfajok, -változatok és -hibridek Magyarországon : 429.p