Maywald József

(Pest, 1849. júl. 20. - Budapest, 1911. okt. 28.)

piarista szerzetes, tanár, klasszika-filológus

     Középiskolái elvégzése után, 1864-ben belépett a piarista rendbe. 1868-ban szerzett tanári oklevelet, s a rend gimnáziumaiban tanított Magyaróváron, Szegeden, majd 1878-ig a nagykanizsai f?gimnáziumban. A görög és a német nyelven kívül, rendkívüli tárgyként gyorsírást is oktatott (a Gabelsberger-Markovits-féle gyorsírás egyik legeredményesebb terjeszt?je volt). 1878-ban Budapestre helyezték. Els?sorban görög filológiával foglalkozott; tartalmilag újszer? olvasókönyve hét kiadást ért meg. Egyik legfontosabb publikációja a nagykanizsai gimnázium értesít?jében jelent meg. 1910-ben Liipola Yrjö bronz plakettet készített róla, mely síremlékét díszíti. Bronz mellszobrát Vastagh László készítette el 1929-ben, a budapesti piarista gimnázium számára.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 8.942-943.has.
 Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Életrajzi vázlatok
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.176-177.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.611.p.
Főbb művekVagyon és birtok a régi Attikában
 Görög régiségek Goethe: Iphigenie auf Tauris cím? drámájában