Mesterházy Sándor, mesterházi

(Csempesz-Kopács, Vas vm., 1862. júl. 21. - Nagykanizsa, Zala vm., 1944.)

evangélikus lelkész

     Középiskolai tanulmányait K?szegen és Sopronban végezte. 1884-ben a jénai egyetemre ment tanulni; Sopronban tett papi vizsgát. 1885. szeptember 20-án avatták lelkésszé. Mint segédlelkész került Nemes-Pátróra, majd 1891-t?l haláláig itt tevékenykedett, mint lelkész. Itt is van eltemetve. Cikkei evangélikus egyházi lapokban jelentek meg.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 8.1136.has.
Főbb művekKonfirmácziói káté ágostai hitvallású evangélikus konfirmandusok számára
 A nemespátrói ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet története
 A somogyi ágostai hitvallású keresztény egyházmegye története
 A Mesterházy család története