Meszlényi Antal; 1914-ig Germ

(Tótszentmárton, Zala vm., 1894. ápr. 16. - Székesfehérvár, Fejér m., 1984. jún. 25.)

katolikus pap, történész

     Elemi iskoláit szül?falujában, a gimnáziumot Székesfehérvárott és Egerben (1908-1916) végezte, levéltárosi, középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1913-ban belépett a ciszterci rendbe, 1921-ben pappá szentelték, középiskolai tanár, hittanár volt, 1928-tól egyetemi magántanár, 1941-t?l egyetemi rendkívüli tanár, 1977-t?l esztergomi nagyprépost volt. Jelent?s történeti, egyháztörténeti m?vek szerz?je. Esztergomban temették el.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 18.876-877.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 4.617-618.p.(?ápr.16.)
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.693.p.
Főbb művekA katolikus egyház és az állam 1848-49-ben
 Buda felszabadítása, 1686
 Magyarországi Szent Margit
 A magyar hercegprímások arcképcsarnoka (1707-1945)
 Magyar szentek és szentélet? magyarok
ArcképNevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 51.p.