Mez? Ferenc; 1908-ig Grünfeld

(Pölöskef?, Zala vm., 1885. márc. 13. - Budapest, 1961. nov. 21.)

tanár, irodalomtörténész, sporttörténész

     Hat éven át a nagykanizsai gimnázium diákja volt, majd Zalaegerszegen Pais Dezs? osztálytársaként érettségizett. Az ókor klasszikusait tanulmányozva jegyezte el magát egy életre a sporttal, s a latin nyelvvel. Érettségi után a budapesti Tudományegyetemre került, ahol latin-görög szakos tanári oklevelet szerzett (1909). Doktori értekezését Tibullus a magyar irodalomban címmel írta. Tanári m?ködését Rákospalotán kezdte, majd 1913-tól kinevezték a zalaszentgróti polgári fiúiskola igazgatójának. (Nevéhez f?z?dik a zalaszentgróti sportegyesület megalakítása.) Az els? világháborút végigharcolta, leszerelése után Nagykanizsán volt tanár. 1918-ban Budapestre költözött, majd 1934-ig a budai Mátyás Gimnáziumban tanított. Ekkoriban már rendszeresen jelentek meg sporttárgyú írásai. Legnagyobb sikerét 1928-ban érte el, amikor "Az olimpiai játékok története" cím? munkáját az amszterdami olimpián aranyéremmel jutalmazták. ? maga Esztergomban értesült olimpiai gy?zelmér?l. Bár tanári állását nem adta fel, ett?l kezdve a sporttörténetírásnak szentelte életét. M?ve 1929-ben jelent meg el?ször magyar nyelven, majd fordításban a világ számos országában. Az els? m?vet több mint hetven követte. Sporttárgyú könyveit sok nyelvre lefordították. Elismert nemzetközi szaktekintély volt a sporttörténet területén. 1945 és 1948 között minisztériumi f?osztályvezet?ként a sportügyek intézésével foglalkozott. 1948-tól haláláig tagja volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a Magyar Olimpiai Bizottságnak pedig f?titkára volt. Munkáját számos magas kitüntetéssel honorálták. Szül?falujában emléktábla, Nagykanizsán középiskola viseli az els? zalai olimpiai bajnok nevét.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.200.p.(?nov.22.)
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.226.p.(?nov.22.)
 Sportlexikon. : 2.598.p
 A sport krónikája
 Mez? Ferenc: Golden book of Hungarian Olympic Champions = Livre d'or des champions olympiques... : 40-41.p.
Főbb művekTibullus a magyar irodalomban
 Napsugaras görög földön
 Az olympiai játékok története
 Az újkori olimpia Athént?l Rómáig
 Háromezer éves ifjúság
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.201.p
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.226.p
 Sportlexikon. : 2.598.p
 Mez? Ferenc: Golden book of Hungarian Olympic Champions = Livre d'or des champions olympiques... : 40.p.