Mihályfi Ákos István

(Szepetnek, Zala vm., 1863. szept. 2. - Budapest, 1937. máj. 27.)

római katolikus pap, ciszterci szerzetes, egyházi író, egyetemi tanár

     1879-ben belépett a ciszterci rendbe, 1886-ban pappá szentelték. 1887-t?l ciszterci teológiai tanár, 1906-1934 között Budapesten a lelkipásztorkodástan egyetemi tanára, 1916-1917-ig rektor volt. 1934-ben nyugdíjazták. 1891-1928-ig a Katolikus Szemlét szerkesztette. 1921-1933-ig a Szent István Társulat alelnöke volt. Egyházi munkákat, egy lelkipásztorkodástani kézikönyvet írt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 8.1278-1280.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.206.p.
 Pataky Arnold: Emlékbeszéd Mihályfi Ákos volt osztályelnök, tiszteleti tag felett
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.721.p.
Főbb művekA papnevelés története és elmélete. 1-2. köt
 Katholikus egyetemek