Mikula Szigfrid

(Nagyszeben, Szeben vm., (ma: Sibiu, Románia), 1895. - Budapest, 1970.)

jogász, tisztvisel?, polgármester

     Gyermekkorát Székelyudvarhelyen és Tarnowban töltötte, középiskoláit Nagykanizsán végezte. Érettségi után beiratkozott a grazi egyetem orvosi karára. Tanulmányait édesapja halála után kénytelen volt abbahagyni. (Apja Mikula Antal cs. és kir. ezredes, dandárparancsnok volt, 1915-ben h?si halált halt; emléktáblája a bécsi Hadtörténeti Múzeumban ma is látható.) 1919-1921 között rend?rségi díjnok volt Nagykanizsán, majd rövid egy esztendeig tartó vármegyei gyakornokoskodás után 1922-ben Sümegre helyezték szolgabírónak, ahol 1927-ig maradt. Eközben államtudományi doktorátust szerzett a budapesti egyetemen. 1927 áprilisától 1944 novemberéig Zalaegerszeg polgármester-helyettese volt. Ekkor, kényszernyugdíjazása miatt Budapestre költözött. 1945-ben Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispáni hivatalában volt helyettes osztályvezet?, majd a belügyminiszter rendelete értelmében Zalaegerszeg városnál kellett jelentkeznie szolgálattételre. A zalaegerszegi Nemzeti Bizottság 1945. május 14-én a kényszernyugdíjazását hatálytalanította és korábbi állásába visszahelyezte. 1947-ben polgármesterré választották, e min?ségében két esztendeig állt a város élén. 1949-ben a Pénzügyminisztériumba helyezték. Kés?bb a Budapesten VII. kerületi tanácsnál pénzügyi el?adó, végül a Kisrugó- és Gépgyárban volt jogügyi el?adó. 1958-ban vonult nyugdíjba.
IrodalomZala vármegye ismertet?je : 3. rész. 150-151. p.