Morandini Tamás

(Gemona del Friuli, Olaszország, 1869 - Zalaegerszeg, Zala vm., 1921. aug. 14.)

építészmérnök

     Olasz származású volt. Apja k?faragómester. A középiskolát Grazban, a f?iskolát Zürichben végezte. Építészmérnöki diplomát szerzett. Rokonsága révén el?bb Nagykanizsára került, majd Zalaegerszegen telepedett le. Alkalmazottként vett részt az Arany Bárány építkezésében (1892), majd önálló vállalkozó lett. Nevéhez f?z?dik a f?gimnázium millennium tiszteletére való megépítése. Számos középületet tervezett és épített. Kiemelkedett közülük az evangélikus templom, a Zsinagóga, a Kazinczy tér három háza, a zalalöv?i és zalaszentiváni templom. El?ször alkalmazott vasbeton szerkezetet az alsólendvai eserny?gyár építésekor 1912-ben. Részt vett az els? világháborúban, németül írt harctéri naplója fennmaradt. A háború után a Fusch és Grósz cég alkalmazottja volt.
IrodalomZala Megyei Levéltár Kézirattár