Nagy Gábor

(Szentgyörgyvár, Zala vm., 1758. jan. 25. - Pest, 1809. nov. 18.)

katolikus pap, teológiai tanár

     K?szegen és Gy?rben tanult, majd Budán bölcseletet, Rómában teológiát hallgatott, ott avatták teológiai doktorrá. Lentiben volt plébános, Szombathelyen szemináriumi tanár, közben plébániáját is megtartotta. 1805-t?l a pesti egyetemen a lelkipásztorkodás és az ékesszólás tanára, 1807-ben a hittudományi kar dékánja volt. Nyomtatásban néhány beszédje maradt fenn.
IrodalomGéfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.282.283.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 9.568-569.has.(*Páhok 1756)
Főbb művekEgyház-napi bé-iktató beszéd, mellyel... Nemthiben... Mészáros Pált... bé-léptette