Nagy Ignác

(Keszthely, Zala vm., 1810. okt. 7. - Pest, 1854. márc. 19.)

író, újságíró, szerkeszt?

     Nemes származású, apja Festetics György tiszttartója volt. Iskoláit Keszthelyen, Gyöngyösön, Újvidéken, Baján, Pécsett, Budán és Pesten végezte. Német neveltetést kapott. 1831-ben fejezte be tanulmányait, s a kamarai számvev?ségnél kapott állást. Sokat olvasott. Addigi német m?veltségét és német irodalmi törekvéseit magyarra cserélte. F?ként Kisfaludy Károly Aurórája hatott rá. Hivatali munkája mellett lett népszer? újságíró, az életkép m?fajának magyar megteremt?je. A hivatali ranglétrán lassan emelkedett, annál sikeresebb volt m?vészeti pályafutása. 1840-ben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelez? tagja, 1842-ben a Kisfaludy Társaság tagja lett. Munkatársa volt számos folyóiratnak (Rajzolatok, Jelenkor). A f?város els? ábrázolói közé tartozott. (Amelyik lapban dolgozott, az rendszeresen beszámolt a f?városi újdonságokról.) Mivel a szabadságharc id?szakában nem kompromittálta magát, hírlapkiadási lehet?séghez jutott. Megindította a Hölgyfutár cím? szépirodalmi napilapot. Sokoldalú, nagy munkabírású író volt. Kora szinte valamennyi hazai lapjának dolgozott. ? volt az els? modern értelemben vett újságíró. Közéleti újságírói tevékenysége mellett szépírói munkássága is jelent?s volt. Kezdetben verseket és elbeszéléseket írt, aztán áttért a színm?írásra. Népszer? lett, legnagyobb sikerét a Tisztújítás cím? politikai vígjátékával aratta. Regényeket is írt, közülük talán a legismertebb a Magyar titkok. Humoros köteteit szívesen olvasta a pesti közönség. Még a halálos ágyán is írt, szerkesztett. Keszthelyi szül?házán 1954 óta emléktábla van, s szül?városa m?vel?dési házában is emléktábla ?rzi emlékét.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 9.589-594.has.
 Bontz József: Keszthely város monográfiája. : 466-468.p.
 Harmath István - Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. : 242.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.267-268.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.317-319.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1440.p.
 A Pallas nagy lexikona. : 12.914.p.
 Bátorfi Lajos: Adatok Zalamegye történetéhez. : 1.323-326.p.
 Nagy István: Nagy Ignác és az életképek : 93-104.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.943.p.
 Magyar nagylexikon. : 13.448-449.p.
Főbb művekBeszélyek.
 Torzképek : elbeszélések
 Bors és paprika : elbeszélések
 Hajdan és most : elbeszélések
 Menny és pokol : elbeszélések
 Szúnyogok : karcolatok
 Nagy Ignác vígjátékai
ArcképMagyar irodalmi lexikon. : 318-319.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.269.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.943.p.
 Magyar nagylexikon. : 13.448.p.