Nagy József

(Szentgyörgyvár, Zala vm., 1753. márc. - Szombathely, Vas vm., 1810. jan. 10.)

kanonok

     K?szegen és Gy?rben tanult, 1776-ban pappá szentelték. Retorikát tanított a gy?ri líceumban, az új Szombathelyi Egyházmegyében székeskáptalani jegyz?, püspöki szertartó, 1790-ben kanonok, szemináriumi rektor. Jó viszonyban volt Kis Jánossal, Kisfaludy Sándorral. Részt vett a Zala megyei Tiszti szótár elkészítésében. Nagyhatású szónok volt, f?leg szónoklatai jelentek meg nyomtatásban.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 9.643-645.has.(*Alsópáhok)
 Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.286-287.p
Főbb művekHála-adó beszéd, mellyet... Zala v. rendei el?tt Mantua várának... visszavételéért tartott... ünnepe