Nedeczky István, nedeczei

(Lesencetomaj, Zala vm., 1832. márc. 22. - Biharugra, Bihar vm., 1908. szept. 3.)

honvédszázados

     Az apja Nedeczky Lajos megyei szolgabíró, anyja pedig Nemeskéri Kiss Emma, Deák Ferenc unokahúga volt. Már 1848 augusztusában, alig tizenhat évesen a zalaegerszegi nemzet?rök között találjuk. Októbert?l hadnagyként, 1849 februárjától pedig f?hadnagyként szolgált különböz? honvédzászlóaljaknál. Májustól a 7. huszárezredben harcolt, itt léptették el? századossá. 1849 novemberében közlegénynek sorozták be büntetésül a császáriak, majd 1852 májusában váltságdíj ellenében szabadult. 1864-ben ismét letartóztatták, mert Almásy Pál mellett ? volt a vezet?je egy illegális függetlenségi szervezkedésnek. 1865 februárjában el?bb halálra, majd húsz év börtönre ítélték. A kiegyezéskor, 1867-ben szabadult ki az olmützi várbörtönb?l. 1869-ben Temes megyében választották "Deák-párti" országgy?lési képvisel?vé. 1878-tól 1906-ig az Országos Honvédegylet irodaf?nökeként a volt honvédek segélyügyeivel foglalkozott.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 9.845.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.285.p
 A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. : 28.p
Főbb művekDeák. A képviseleti alkotmány megalapítása
ArcképA szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. : 28.p