Neumann Ede

(Óbuda, 1859. okt. 26. - Nagykanizsa, Zala vm., 1919. dec. 12.)

rabbi, m?fordító, történész

     A budapesti Rabbiképz? növendéke volt 1877-1882 között, 1882-ben bölcsészdoktorrá, a következ? évben rabbivá avatták. Ett?l kezd?d?en haláláig Nagykanizsán f?rabbi volt. Az Országos Rabbiegyesület elnöke, szerkesztette a Magyar Izráelt, számos önálló könyve, tankönyve is megjelent. Az ? fia volt Naményi Ern?.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 9.1010-1011.has
 Magyar zsidó lexikon. : 651.p
 Barbarits Lajos: Nagykanizsa. : 259-260.p
Főbb művekA mohamedán József-monda eredete és fejl?dése
 Hitszónoklatok és beszédek
 Zsidó vallástörténet. 1-2
 Az Egyetemes irodalomtörténetben (Szerk. Heinrich Gusztáv): A héber irodalom története
ArcképBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 259.p