Novák Mihály

(Rábahídvég, Vas vm., 1862. jan. 6. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1922. jún. 9.)

tanító, helytörténész

     Csáktornyán szerzett tanítói oklevelet 1884-ben, pályáját Vasváron kezdte, 1885-t?l Andráshidán tanított, 1898-tól Zalaegerszegen a központi elemi iskola tanítója, 1907-1921 között igazgatója volt. Sokoldalú pedagógiai tevékenysége mellett helytörténettel is foglalkozott, pedagógiai témájú írásait Réztolli néven is jegyezte. 1882-t?l különböz? lapokban, folyóiratokban elbeszélései, tárcái, történeti és pedagógiai cikkei jelentek meg. Néhány helytörténeti munkája kéziratban maradt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 9.1116-1117.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.304.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.1097.p.
Főbb művekZalavármegye az 1848-49. évi szabadságharcban
 Vasvár története
 Tanügyi tárczák
 Gyermekek a korcsmában és lakodalomban
ArcképTanügyi tárczák