Oszterhueber József

(Sümeg, Zala vm., 1792. márc. 1. - Pusztaszentlászló, Zala vm., 1869. jan. 10.)

földbirtokos, alispán, táblabíró

     Jogot végzett, majd pusztaszentlászlói birtokán gazdálkodott. 1821 decemberében vette feleségül Deák Klárát, Deák Ferenc n?vérét. Fizetéssel járó, választástól függ? megyei hivatalt sohasem viselt, mégis Zala legtekintélyesebb táblabírói között tartották számon. Mind a magánélet területén, mind a megye közéletében h? barátja és támasza volt Deák Ferencnek. 1842-t?l jórészt ? vezette a Deák-család gazdálkodását. 1848-ban néhány hónapig helyettes alispán volt. 1865 és 1867 között nyaranta az ? pusztaszentlászlói kúriájában dolgoztak Deák Ferenc és társai a kiegyezés el?készítésén. Végrendeletében egy alapítványt létesített a zalai születés? diákok taníttatásának támogatására. Felesége mellé, a pusztaszentlászlói temet?be temették el.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 9.1445.has.(?jan.9.)
 Eötvös Károly: Deák Ferenc és családja. 2. köt : é.n.120-170.p