Öveges József

(Páka, Zala vm., 1895. nov. 10. - Budapest, 1979. szept. 4.)

piarista szerzetes, fizikus, egyetemi tanár

     Édesapja Pákán, majd Náprádfán volt népiskolai tanító, 1901-ben Gy?r megyébe, Pérre költöztek. Els? tanítója édesapja volt, majd a gy?ri bencés gimnáziumban tanult tovább. 1912-ben felvételt nyert a piarista rendbe, a gimnáziumot Kecskeméten fejezte be. 1915-1919 között a budapesti egyetemen számtan-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1920. július 4-én szentelték pappá. Szegeden, Tatán, Vácon, Budapesten tanított. 1946-ban a Közgazdasági Egyetemen a fizika megbízott el?adója, egy év múlva egyetemi tanára. A budapesti Pedagógiai F?iskola tanszékének vezet?je 1947-t?l, annak megsz?néséig, 1955-ig. Ezután nyugdíjba vonult. 1948-ban Kossuth-díjat, 1970-ben SzOT-díjat, 1974-ben Prometheusz-érmet kapott. Tankönyvek, rendkívül népszer? fizikai ismeretterjeszt? m?vek szerz?je volt, a televízióban hasonló témájú m?vek gyakori írója, közkedvelt szerepl?je. Rendkívül egyszer? eszközökkel, közérthet? stílusban tudott nagyon bonyolult fizikai jelenségeket is megértetni. Élete végéig nyarainak nagyobb részét szül?falujában töltötte. Zalaegerszegen temették el, nevét Budapesten középiskola, Zalaegerszegen általános iskola és ismeretterjeszt? egyesület viseli. Családjának pákai házát 1993-ban emléktáblával jelölték meg.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 4.687-688.p.
 Magyarok a természettudomány és technika történetében. : 2.132.p.
 Zsoldos Tamásné: Öveges József életútja
 Kovács Mihály: Öveges József
 Nevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 53.p.
Főbb művekBevezetés a természettanba
 Az él? fizika
 Tudomány, Technika, Élet
 Sugárözönben élünk
 Játékos kísérletek az elektronnal
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 4.687.p.