Pachinger Alajos

(Steffultó, Hont vm., (ma: Sitnianska, Szlovákia), 1846. jún. 5. - Temesvár, Temes vm., (ma: Timi?oara, Románia) 1913. szept. 11.)

biológus, pedagógus

     1863. augusztus 31-én belépett a piarista rendbe, 1870. augusztus 29-én felszentelték. 1880-ban természetrajzból és vegytanból tanári oklevelet kapott. 1883-ban Kolozsvárott doktori címet szerzett és ugyanitt egyetemi magántanár lett. Okleveles gyorsírói végzettséggel is rendelkezett. Tanított a nagybecskereki, trencséni, nyitrai, váci és pesti gimnáziumokban, 1895-t?l 1901-ig a nagykanizsai gimnázium igazgatójaként tevékenykedett, szorgalmazta az iskola épületének újjáépítését. Jelent?sek biológiai kutatásai, f?ként a parazitákkal foglalkozott. Cikkei gimnáziumi értesít?kben és különböz? természettudományi folyóiratokban jelentek meg.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 10.75-76.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.335-336.p
 Nevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október.
 Kiállítási katalógus
 Új magyar életrajzi lexikon. : 5.16-17.p