Palotai József; 1848-ig Purgstaller

(K?szeg, Vas vm., 1806. jún. 26. - Buda, 1867. ápr. 11.)

piarista rendf?nök, tanár, esztétikai szakíró

     1822-ben lépett a piarista rendbe, 1827-ben fejezte be tanulmányait a pesti egyetemen, 1829-ben szentelték pappá. Több iskolában tanított, 1844-ben a Tudományos Akadémia levelez?, 1848-ban rendes taggá választotta. 1847-ben házf?nök, gimnáziumi és tanítóképezdei igazgató lett Nagykanizsán, 1848. április 26-án a pesti egyetemen a bölcsészet rendes tanárává nevezték ki. 1849-ben rövid ideig az Újépületben ?rizték, vizsgálat folyt ellene. Az ötvenes évek els? felében több iskolában tanított, 1858-ban rendf?nökké választották.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 10.230-232.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.349.p
 Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Életrajzi vázlatok
Főbb művekA bölcsészet elemei. I-IV. Buda, 1943
 Szépészet, azaz aesthetica. Elemz? módszer szerint. Buda, 1850
 Philosophiai propaedeutika, azaz tapasztalati lélektan, gondolkozástan és bevezetés a bölcsészetbe.
ArcképMagyar piaristák a XIX. és XX. században. Életrajzi vázlatok