Bátorfi Lajos

(Kiskunfélegyháza, Pest vm., 1835. aug. 20. - Nagykanizsa, Zala vm., 1896. ápr. 29.)

újságíró, író, helytörténész

     Apja Bibók [Bobek] József gazdatiszt, anyja Huszka Ágnes. Iskoláit szül?helyén, majd Szegeden, Aradon és Pesten végezte. 1858-tól dolgozott újságíróként, számos hírlapnál és folyóiratnál foglalkoztatták. Gy?rb?l került Zala megyébe. ? hozta létre 1868-ban Nagykanizsán Magyarország els? hölgyélclapját, a "Kandi Klári"-t. 1872. január 1-jét?l szerkeszt?je lett a Nagykanizsán kiadott Zala-Somogyi Közlönynek (1874-t?l Zalai Közlöny), 1876 és 1878 között pedig az ekkor megjelen? "Adatok Zala megye történetéhez" c. folyóiratnak. 1880 és 1887 között szintén az ? szerkesztésében és kiadásában látott napvilágot kéthetenként a Zalai Tanügy c. lap. Verseskötetei jelentek meg, színm?veket és útirajzokat írt, ezenkívül ma is használható történeti munkák szerz?je.
IrodalomBarbarits Lajos: Nagykanizsa.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.141.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.687-689.has.
 Zalavármegyei évkönyv a milleneumra.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 2.709.has.
Főbb művek111 költemény (1860-64.)
 Sonettek
 Konstantinápolyig és vissza
 A muraközi kérdés
 Adatok Zala megye történetéhez
 Tíz év emléke Zalában 1867-1876
 Párisig és vissza
 Nefelejtsek
 Rómáig és vissza
ArcképBarbarits 360. p
 Zalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 259.p.