Pathai István

(Pápa, Veszprém vm., 1555. aug. 5. - Belényes, Bihar vm., (ma: Beiu?, Románia), 1632 v. 1633)

református prédikátor, püspök

     1572-ben avatták lelkésszé, több helyen szolgált, 1612-ben a dunántúli egyházkerület püspökévé választották. 1624 elején Kiskomáromba került, innét 1626 júniusában vissza Pápára. Két év múlva Erdélybe ment, itt halt meg. Négy vallási témájú m?ve, 144 levele és három verse maradt fenn. Utóbbi kiadása: Régi magyar költ?k tára XVII. század 8. Budapest 1976. 176-181. p. Ugyanitt a jegyzetekben (526-528) életének ismertetése is.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 10.471-472.has.(?1637)