Pauler Gyula

(Zágráb, Horvátország, 1841. máj. 11. - Badacsonytomaj, Zala vm., 1903. júl. 6.)

történész, akadémikus, országos f?levéltárnok

     Jogi tanulmányai elvégzése után 1863-tól 1874-ig ügyvédi tevékenységet folytatott. Már ez id?ben is egyre intenzívebben foglalkozott történeti kutatásokkal. 1874-ben Horváth Mihály ajánlására került az Országos Levéltárba, majd lett annak vezet?je. Az Országos Levéltár szervezete Pauler külföldi tapasztalatai alapján, az ? tevékenysége révén alakult ki. Foglalkozott a történettudomány elméleti kérdéseivel is. Az MTA 1870-ben levelez?, 1877-ben rendes, 1899-ben igazgató taggá választotta.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 10.547-551.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.374.p
 Thallóczy Lajos: P. Gy. emlékezete
 Károlyi Árpád: P. Gy. emlékezete
Főbb művekA magyar honfoglalás kútf?i : SzilágyiSándorralközösen
 Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése 1664-1671. I-II
 A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok korában I-II
 A magyar nemzet története Szent Istvánig
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.373.p