Perczel János

(Zalaszentpéter, Zala vm., 1888. aug. 30. - Nagyrada, Zala m., 1978. júl. 1.)

pásztorfaragó

     Pásztorcsaládból származott, maga is pásztor volt. A hagyományos dunántúli pásztorfaragás egyik leger?teljesebb képvisel?je volt. Sokféle tárgyat készített, és különböz? technikákkal dolgozott. Ritka megfigyel?er?vel, jóíz? humorral idézte fel a betyárvilágot. F?képp só-, gyújtó-, beretvatartókat, botokat faragott, kés?bb a mai otthonok szépítésére alkalmas tárgyakat (asztali sótartókat, tükrösöket, különféle dobozokat stb.) készített. Több múzeum - köztük a keszthelyi, nagykanizsai és a zalaegerszegi - ?rzi tárgyait. 1974-ben a Népm?vészet Mestere lett.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 4.714.p
 Lengyel Györgyi: Fafaragás
ArcképNevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 47.p