Perényi József; 1892-ig Perina

(Pest, 1871. aug. 25. - Budapest, 1938. febr. 15.)

tanár, nyelvész, irodalomtörténész

     Tanulmányait szül?városában kezdte, a piarista rendbe történt felvétele után Kecskeméten folytatta. Tanár volt Sátoraljaújhelyen, 1896-1902 között Nagykanizsán, megint Sátoraljaújhelyen, Veszprémben, Kolozsvárott, Budapesten. Szakfolyóiratokban, iskolai értesít?kben (és azok különnyomataként) 16 különböz? nyelvészeti, f?leg irodalomtörténeti m?ve jelent meg a XVIII-XIX. század irodalmából.
IrodalomF. m. lomtörténetírásunk els? munkásai
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 10.761-763.has
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.464.p
 Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Életrajzi vázlatok
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.390-391.p
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1604.p
Főbb művekAz Oberon nyelvezete
 Endr?dy János életrajza
 Mephisto és Lucifer
 Magyar irodalomtörténeti repertórium
 Szemere Miklós és Tompa levelezése