Péterffy József, jagócsi

(Baja, Bács-Bodrog vm., 1827. dec. 28. - Budapest, 1888. jan. 20.)

gazdasági szakíró, tanár

     Középiskolai tanulmányait a szolnoki gimnáziumban és a debreceni református kollégiumban végezte. Az 1848-49. évi szabadságharcot honvédtisztként küzdötte végig. 1850-ben Erdélyben földadó kataszteri biztos lett. 1856-ban Schwarzenberg Károly herceg, erdélyi kormányzó selyemtenyésztési igazgatóvá nevezte ki. 1861 novemberében Péterffy József lett Keszthelyen a vincellér-, kertész- és pincemesterképz? intézet igazgatója. 1865-ben Keszthelyen megnyitották az Országos Gazdászati és Erdészeti Tanintézetet. Az intézet igazgatójává Péterffyt nevezték ki. Közben a bécsi Debatte c. politikai napilap munkatársaként is dolgozott, 1866-ban pedig a Magyar Világ c. pesti napilap közgazdasági rovatát szerkesztette. 1875-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter a háziipar és az ipari szakoktatás szervezésére kinevezte miniszteri biztossá. Pozsonyban megalapította az els? háziipari tanítóképz? intézetet, majd részt vett Fels?-Magyarország vármegyéiben a háziipart terjeszt? egyesületi munkában. Trefort miniszter 1883-ban megbízta Péterffyt az alsófokú iparos mesterinas iskolák szervezésével és kormánybiztosi min?ségben azok f?felügyeletével. Ebben a feladatkörben m?ködött haláláig. Péterffy József termékeny közgazdasági szakíró is volt. Hírlapokban, folyóiratokban és más kiadványokban gyakran publikált. 1861 áprilisától szeptemberig Keszthelyen szerkesztette a Kertészeti és Ipargazdászati Vezérlapokat, 1861 szeptemberét?l Nagykanizsán, utóbb 1862-63-ban Keszthelyen a Dunántúli Társadalom Közlönyt, 1862-ben ennek melléklapját a Mez?gazdasági Ipar- és Kereskedelmi Értesít?t.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 10.861-865.has
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 2.716-718.p
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.398.p
Főbb művekA földjövedelmi ideiglenes adórendszer behozatala rövid magyarázatban a nép számára
 Borászati káté. Népszer? utasítás az okszer? sz?ll?mívelésr?l, szüretelésr?l és a bor tisztántartásá
ArcképMagyar agrártörténeti életrajzok. : 2.716.p