Pethe Ferenc, kisszánthói

(Büdszentmihály, Szatmár vm., 1763. márc. 30. - Szilágysomlyó, Szilágy vm., (ma: ?imleu Silvaniei, Románia), 1832. febr. 22.)

mez?gazdász, lapkiadó

     A paraszti sorban él? szül?k gyermeke csak tizennyolc éves korában kerülhetett a Debreceni Református Kollégiumba. A kollégiumi tanulmányok után egy évig szül?falujában tanítóskodott. 1788-ban a kollégium anyagi támogatásával külföldi egyetemre, els?nek a hollandiai Utrechtbe ment tanulni. Nyolc évi távolléte alatt Hollandia után eljutott Angliába, Francia- és Olaszországba, Svájcba, majd Poroszországba is. 1796-ban Bécsben elvállalta a már fél éve megjelen? magyar gazdasági szaklap, a Magyar Újság (kés?bb Vizsgálódó Magyar Újság) szerkesztését. 1797 és 1801 között Keszthelyen dolgozott a Festetics György által alapított Georgikon másodtanáraként. Ebben az id?ben kezdte írni f? m?vét, a Pallérozott mezei gazdaságot, amely 1805 és 1814 között jelent meg három kötetben. 1814 januárjában új lapot indított Bécsben Nemzeti Gazda címmel. A lapot négy és fél évig tudta életben tartani. Alapító tagja volt a Magyar Tudós Társaságnak. 1827 decemberét?l Hazai Híradó címmel politikai lapot alapított Kolozsvárott. Ennek mellékleteként jelentette meg a Nemzeti Társalkodót. 1831 ?szén Szilágysomlyóra költözött.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 10.889-895.has.(*1762)
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.401.p
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 2
 719-723. p
 Emlékkönyv a Georgikon alapításának 100-ik évfordulója és a gazd. tanint. új épülete felavatása... : 35-37.p
 Rodiczky Jen?: Gazdaíróink Bessenyeije
 Dezsényi Béla: P. F. "Gazdaságot Tzélzó Újság"-jának néhány problémája
 SüleSándor: Kisszántói P. F. (1763-1832)
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 2.719.p
Főbb művekUngarische Grammatik. Nach den Grund-satzen Johann Farkas ganz umgearbeitet
 Pallérozott mezei gazdaság
 Mathesis. I-II
 Baromorvos könyv
 Budai szöllöm ültetési módja
 Európai mértékár
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.401.p