Pet?házi Gábor; 1947-ig Póczek

(Körmend, Vas vm., 1922. ápr. 22. - Gödöll?, Pest m., 1978. máj. 18.)

gazdász, politikus

     Kisparaszti családban született. 1939-1941-ben a csermajori mez?gazdasági szakiskolában tanult. Tanulmányait 1942-ben Keszthelyen állattenyésztési ellen?ri tanfolyammal egészítette ki. 1945 után a k?szegi járási földigényl? bizottságának alelnökeként és a k?szegi járási nemzeti bizottság tagjaként részt vett a földosztás operatív munkáiban. 1945. április havában közrem?ködött a Nemzeti Paraszt Párt Vas megyei szervezetének megalakításában. A földreform végrehajtása után a körmendi járási rend?rség politikai osztályának lett a vezet?je 1949 augusztusáig. Ekkor a Zalalöv?i Állami Gazdaság f?agronómusának, majd igazgatójának nevezték ki. 1952-ben Budapestre, az Állami Gazdaságok Minisztériumába helyezték át. 1955-t?l 1957. július 30-ig a Baranya megyei Állami Gazdaságok Igazgatóságát vezette, majd augusztus 1-jét?l a Földm?velésügyi Minisztériumba nevezték ki miniszterhelyettesnek. 1964-ben a gödöll?i Kisállattenyészt? Kutató Intézet igazgatója lett. Tevékenysége során a kisállattenyészt? kutató a "Kiváló Intézet" kitüntetést nyerte el. A baromfi- és nyúltenyésztéssel kapcsolatban mintegy 100 cikke jelent meg. 1959-ben és 1970-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki, 1970-ben a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet kapta meg. Több külföldi kitüntetésben is részesült.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.614.p
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 2.724-726.p
Főbb művekBúzatermesztésünk helyzete és soron következ? feladatai
 Nagyüzemi állattartás és tenyésztés továbbfejlesztésének kérdése
ArcképMagyar agrártörténeti életrajzok. : 2.724.p