Pfahler Károly

(18. század vége - 1845 után)

ügyvéd, jogtudós

     Életér?l nem sok adat maradt fenn. 1815. május 20-tól három és fél évig jogtanár a keszthelyi Georgikonban. Az utolsó két évében az intézmény archona és a líceum igazgatója volt, s egyben ellátta a Festetics-uradalmak jogtanácsosi feladatait. Különösen a földtulajdoni viszonyokkal kapcsolatos kérdéseknek volt kiváló szakért?je. Munkája a "Jus Georgicum..." az urbárium óta kifejl?dött jobbágyviszonyokra vonatkozóan alapvet? jogi kézikönyvnek számított. A több mint 600 oldalas átfogó m? Keszthelyen jelent meg 1820-ban.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 10.1109.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.414.p
 Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848.
 Emlékkönyv a Georgikon alapításának 100-ik évfordulója és a gazd. tanint. új épülete felavatása... : 38.p
 Georgikon 200. 1. köt. Emlékkönyv a Georgikon alapításának 200. évfordulójára
Főbb művekJus Georgicum regni Hungariae et partium eidem adnexarum commentatus est