Polai János

(Nagykanizsa, Zala vm., 1885. márc. 31. - Nagykanizsa, Zala vm., 1919. nov. 1.)

kovács, politikus

     Kiskanizsai parasztcsaládból származott. Az elemi iskola elvégzése után Jankapusztára került kovácsinasnak. 1906. szeptember 1-jén a Nagykanizsai F?t?ház és Fiókm?helyben, mint kovácssegéd helyezkedett el. Az els? világháború idején szakszervezeti f?bizalmivá választották. Az 1917. november 25-i nagykanizsai tüntetés és sztrájk egyik f? szervez?je volt. Részt vett az 1918. január 19-i általános politikai tömegsztrájk szervezésében. A sztrájk miatt a pozsonyi hadosztálybíróság a Hamburger-perben felel?sségre vonta. Részt vett az 1918. december 9-én Sneff József vezetésével létrehozott munkástanácsban. 1919. január második felében a városi képvisel?-testület kinevezte kataszteri nyilvántartónak. Március 22-én a direktórium tagjává választották, március 27-én a Nagykanizsai Forradalmi Törvényszék tagja lett. A tanácsválasztás alkalmával tagja lett a Munkás-, Katona- és Paraszttanács városi, valamint járási Intéz? Bizottságának, majd az Alsó-Zala vármegyei Tanács Intéz? Bizottságának. Április 18-án a Forradalmi Törvényszék vádbiztosává nevezték ki. Személyesen részt vett a nagybakónaki lázadás leverésében. Nagy része volt a dunántúli vasutassztrájk elfojtásában. Az igazságügyi népbiztos július 25-én felmentette vádbiztosi tisztsége alól. Augusztus 5-én Sopronban a rend?rség fogta le. Az 1919. október 16-19. között megtartott nyilvános tárgyaláson halálra ítélték és kivégezték.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.426.p
 Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéb?l. 1919-1929
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 372-375.p
 Pál József: Nagykanizsa és környéke a forradalmak viharában. 1918-1919
ArcképÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 372.p