Rájnis József, k?szegi; Reinisch

(K?szeg, Vas vm., 1741. jún. 4. - Keszthely, Zala vm., 1812. szept. 23.)

költ?, tanár

     Német polgári családból származott, 1757-ben belépett a jezsuita rendbe, Bécsben volt novicius, a leobeni rendházban tanult ógörög nyelvet, itt kezdett el görög versmértékben magyar verseket írni. 1761-t?l az esztergomi, a kassai, a pozsonyi, majd a gy?ri gimnáziumban tanított. A nagyszombati egyetemen teológiát tanult (1768-tól). 1771-ben szentelték pappá. A rend feloszlatása után Gy?rben élt, a papnevel? intézetben tanított, betegsége miatt 1784-t?l az akadémiai templom lelkésze lett. 1802-ben tisztsége megsz?nt, 1806-ig nehéz körülmények között élt, ekkor a premontrei rend türjei kolostorába hívták a növendékek tanári pályára való el?készítésének segítségeként. 1808-ban Keszthelyen a gimnáziumban hitoktató, 1809-ben egy ideig Zalaapátiban a bencés rendházban talált menedéket, majd Festetics György megint Keszthelyre hívta, a Georgikonban a bölcseleti tanulmányok felügyeletével bízta meg. A keszthelyi plébániatemplom kriptájában temették el. Révai Miklóssal és Baróti Szabó Dáviddal együtt az úgynevezett klasszikus triász tagja volt. Vergilius Georgikonjának fordítása készült Keszthelyen, de csak halála után jelent meg. 1811-ben adta ki dics?ít? költeményét Festetics Lászlóhoz.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 11.454-459.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.472.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.556-557.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1686.p.
 Ágh Lajos Norbert: K?szegi Rájnis József élete és munkái
 Új magyar életrajzi lexikon. : 5.581-582.p.
Főbb művekA Magyar Helikonra vezérl? kalauz
 Magyar Virgilius. Els? darab. Máro Virgilius Publiusnak eklogái : Fordította
 Magyar Virgilius. Második darab. Máro Virgilius Publiusnak Georgikonja : Fordította