Rákosi Szidi; Kremsner

(Ötvöspuszta, Zala vm., 1852. máj. 28. - Budapest, 1935. okt. 20.)

színészn?, színészpedagógus

     Rákosi Jen? és Rákosi Viktor testvére. A SZAK elvégzése után 1870-ben a Nemzeti Színházhoz szerz?dött, 1877-1885 között a Népszínház, 1885-t?l 1934-ig ismét a Nemzeti Színház tagja volt. Pályája kezdetén h?sn? és naivaszerepeket játszott, de tehetsége komikai és nagymama szerepkörben bontakozott ki igazán. 1892-ben színészképz? iskolát nyitott, növendékei közül sok neves m?vész került ki. (Néhány név a teljesség igénye nélkül: Bársony Rózsi, Fedák Sári, Feleki Kamill, Gózon Gyula, Honthy Hanna, Király Ern?, Makláry Zoltán, Vaszary Piri.)
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 11.517-518.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.479.p
 Magyar színm?vészeti lexikon. : 4.18-20.p
 Magyar színházm?vészeti lexikon. : 639.p
 Magyar színm?vészeti lexikon. : 4
 Magyar színházm?vészeti lexikon. : 639.p
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.479.p
Főbb szerepek Beliza (Moliére: Tudós n?k)
  Luca (Kisfaludy Károly: Csalódások)
  Szerémy grófn? (Csiky Gergely: A nagymama)
  Szedervári Kamilla (Csiky Gergely: A proletárok)
  Beatrix (Molnár Ferenc: A hattyú)
  Tekintetes asszony (Zilahy Lajos: Süt a nap)
  Pásztorné (Zilahy Lajos: A tábornok)