Rómer Flóris Ferenc

(Pozsony, Pozsony vm., (ma: Bratislava, Szlovákia), 1815. ápr. 12. - Nagyvárad, Bihar vm., (ma: Oradea, Románia), 1889. márc. 18.)

bencés szerzetes, történész, régész

     Édesapja Bécsb?l Pozsonyba vándorolt cipészmester, anyja pozsonyi polgárlány volt. 1830-ban lépett a bencés rendbe, 1838-ban szentelték pappá, 1839-t?l a gy?ri bencés gimnáziumban tanított, 1845-t?l Pozsonyban a fels? iskola természettan tanára volt. Az 1848-1849-es szabadságharcban tiszti rangban harcolt, nyolc évi börtönre ítélték, 1854-ben amnesztiával szabadult. Több helyen tanított, nevel? volt. 1861-t?l Pesten élt, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kézirattárosa, gimnáziumi igazgató, 1868-tól az egyetemen az archeológia tanára volt. 1869-t?l a Nemzeti Múzeum régiségtárának ?reként dolgozott, 1877-ben állásairól leköszönve Nagyváradra költözött. A magyar régészet tudományának egyik alapítója. Kutatásainak eredményeit több száz cikkben, 30 önálló kiadványban adta közre. Kéziratos útinaplói ma is értékes források. Többször beutazta Zala megyét, annak f?leg középkori m?emlékeir?l a Vasárnapi Újságban értékes beszámolókat tett közzé, ezeket Bátorfi Lajos: Adatok Zala megye történetéhez c. sorozatában újra kiadta. Elkezdte megírni Zala megye történetét is, ezt azonban befejezni nem tudta. A kézirat a Zala Megyei Levéltárban található.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 11.1112-1131.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.530-531.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.625.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1734.p.
 A pannonhalmi Szent-Benedek rend története : VI.b.672-709.p.
 Valter Ilona: Rómer Flóris Ferenc (1815-1889) : (+máj.18.)
 Új magyar életrajzi lexikon. : 5.793-794.p.
 Magyar nagylexikon. : 15.599.p.(+márc.8.)
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 89.p.
Főbb művekA Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat
 A régi Pest
 Észak-nyugati utam
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.531.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.624.,625.p.
 A pannonhalmi Szent-Benedek rend története : VI.b.677.p.
 Valter Ilona: Rómer Flóris Ferenc (1815-1889)
 Új magyar életrajzi lexikon. : 5.793.p.
 Magyar nagylexikon. : 15.599.p.
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 89.p.