Ruszek József

(Pápa, Veszprém vm., 1779. márc. 1. - Veszprém, Veszprém vm., 1851. nov. 9.)

kanonok, egyházi író

     Iskoláit Pápán és Gy?rben végezte, teológiai tanulmányait Veszprémben és Pozsonyban. 1814-t?l keszthelyi plébános és hahóti apát. 1834-t?l veszprémi kanonok. A nyelvújításnak ellenz?je volt, az ortológusok egyik vezéralakjaként tartották számon. Segítette a Mondolat közrebocsátását is. Barátja lett Kisfaludy Sándornak és Fejér Györgynek. Részt vett a Helikoni ünnepségek szervezésében. 1818-ban ? adta ki Helikon címmel az ott elhangzott verseket. Néhány üdvözl? verse, egyházi beszéde, bölcseleti m?ve jelent meg nyomtatásban.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 11.1415-1416.has
 Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950) : 185-186.p
 Bontz József: Keszthely város monográfiája. : 457-460.p
Főbb művekA filozófiának elöljáró értekezései. I-III