Sági Károly

(Fonó, Somogy vm., 1919. júl. 7. - Veszprém, Veszprém m., 1997. jan. 24.)

régész, múzeumigazgató

     Gimnáziumi tanulmányait Veszprémben végezte, majd a budapesti egyetem hallgatója lett, régészetb?l doktorált. 1941-t?l a Múzeumok és Könyvtárak Országos F?felügyel?ségéhez került, itt, ill. ennek utódintézményénél dolgozott. Közben katona volt, a hadifogságból 1947 nyarán tért haza. 1954 augusztusától a keszthelyi Balatoni Múzeum munkatársa, a következ? évt?l igazgatója lett. 1979-ben nyugdíjba ment, 1981-t?l nyugdíjasként a kés?bb Városi Múzeummá szervezett tapolcai Pedagógiai Gy?jtemény munkatársaként dolgozott. Munkásságát a sokoldalúság jellemezte: els?sorban régészettel foglalkozott, jelent?s érdemeket szerzett a fenékpusztai er?d feltárásában, de történeti kutatásokat is végzett, hadifogsága idején katonatársaitól néprajzi szövegeket gy?jtött, foglalkozott a Balaton vízállásának változásaival. Jelent?s ismeretterjeszt? publikációk szerz?je, különösen Zákonyi Ferenccel közösen írt, több kiadásban megjelent Balaton útikönyve szolgál sok hasznos ismerettel. Koppány Tiborral és Péczely Piroskával együtt társszerz?je volt az 1962-ben megjelent Keszthely c. kötetnek. Tanulmányainak többsége szakmai folyóiratokban, gy?jteményes kötetekben jelent meg.
IrodalomTör?csik Zoltán: Sági Károly 70 éves : Fontosabb m?veinek bibliográfiájával
 Bakay Kornél: Sági Károly
 Új magyar életrajzi lexikon. : 5.895.p.(?jan.26.)
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 91.p.
 Németh József: Sági Károly (1919-1997) : 207-208.p.
ArcképA Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 91.p.
 Németh József: Sági Károly (1919-1997) : 207.p.