Sárkány Ambrus, ákosházi

(1480 körül - Mohács, Baranya vm., 1526. aug. 29.)

országbíró

     Az Ákos nemzetségbeli tehet?s zalai köznemesi család legjelent?sebb tagja. Az 1505. évi országgy?lésen a bárók között szerepelt. Részt vett Szapolyai Borbála lengyel királynévá való koronázásában Krakkóban. Az 1510-es években Pozsony megye f?ispánja, 1515-t?l haláláig zalai f?ispán. 1521-t?l országbíró. Ebben az évben II. Lajos követeként Kölnben és Innsbruckban közvetített a király és n?vére házassági ügyeiben. 1525-ben érte hatalma és befolyása a tet?pontját. Burgio pápai követ véleménye szerint a kancellárral és az egri püspökkel triumvirátust alkotva ?k voltak Magyarország igazi urai. Istvánffy Miklós krónikája szerint a mohácsi csatában esett el.
IrodalomBilkei Irén: Okleveles adatok az ákosházi Sárkány család XVI. századi történetéhez. ZGy 35. 3-16. p
 Bontz József: Keszthely város monográfiája. : 384-391.p
 Kubinyi András: Egy üzletel? és diplomata várúr Mohács el?tt: Ákosházi Sárkány Ambrus : 263-283.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 5.948.p