Batthyány Károly József, gróf, 1764-t?l herceg, németújvári

(Rohonc, Vas vm., (ma: Rechnitz, Ausztria), 1698. ápr. 28. - Bécs, Ausztria, 1772. ápr. 13.)

f?nemes, tábornagy, horvát bán, f?ispán

     Batthyány Ádám és Strattmann Eleonóra fia. Zala vármegye valóságos, 1716-tól Vas vármegye örökös f?ispánja, 1742-1752 között horvát bán. Részt vett Savoyai Eugén herceg hadseregében a török elleni háborúban, kés?bb az örökösödési háborúban is. 1745-ben Bajorországban legy?zte a sokkal er?sebb bajor-francia sereget úgy, hogy azok kénytelenek voltak Mária Teréziától békét kérni. Ekkor nevezték ki tábornaggyá. Mária Terézia bizalmába fogadta és 1746-tól a kés?bbi II. József és II. Lipót nevelésének irányítója volt. 1764-ben kapta meg a birodalmi herceg címet. Mivel egyenesági örököse nem volt, halála után rangja, birtokaival együtt bátyjának, Lajosnak az utódaira szállott át.
IrodalomZimányi Vera: A herceg Batthyány család levéltára
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.145.p.
 A Pallas nagy lexikona. : 2.738.p.
 Magyar nagylexikon. : 3.374-375.p.(*1697)
ArcképMagyar nagylexikon. : 3.374.p.