Sebessy Kálmán; Schosser

(Gy?r, Gy?r vm., 1815. máj. 4. - Csorna, Sopron vm., 1881. máj. 25.)

premontrei szerzetes, tanár, nemzet?rtiszt

     Bölcseletet, filozófiát és teológiát tanult a gy?ri királyi akadémián, majd papi pályára lépett, és szerzetes tanárként került a keszthelyi premontrei gimnáziumba. Itt a 2. és a 3. grammatikai osztályt tanította. 1848 tavaszán tanártársával, Laky Demeterrel együtt szervezte a keszthelyi nemzet?rséget, nyáron pedig nemzet?r századosként szolgált a Dráva-vonal védelmére felállított ?rseregben. Jellasics betörése után sikeres gerillaakciókat szervezett horvát seregek utánpótlásának megszervezésére, és a keszthelyi nemzet?rökkel elfogták a bán levelezését is. 1849 nyarán Csertán Sándor kormánybiztos felhívására népfelkelést szervezett a Keszthely környéki falvakban. A szabadságharc leverése után Reziben bujkált tanártársával, és az ottani plébánián fogták el. A császári hadbíróság lázításért nyolcévi, vasban letöltend? várfogságra ítélte. Ebb?l két és fél évet töltött le az olmützi kazamatákban, és a csehországi Josefstadt börtönében. 1853-ban amnesztiával szabadult. Ezután Csornára került, és a premontrei rendház jószágkormányzója lett. Hivatásához az 1860-as évek közepén térhetett vissza: ismét taníthatott a szombathelyi f?gimnáziumban.
IrodalomCzigány László: Laky Demeter és Sebesy Kálmán a szabadságharcban (1848-1849) : 203-214.p.
 Béres Katalin: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében : 87-88.p.
 Kálmán Gyula: Sebesy Kálmán nemzet?r kapitány emlékezete : (*1816)
 Kálmán Gyula: Sebesy Kálmán : 50-51.p.(*1816)
ArcképKálmán Gyula: Sebesy Kálmán nemzet?r kapitány emlékezete : 33.p.